Porównanie stali gatunkowych

STALE NIERDZEWNE I KWASOODPORNE


Odporność stali na korozję polega na tworzeniu się na powierzchni stali cieniutkiej warstewki tlenków, która chroni przed dalszym oddziaływaniem ośrodka, w którym dany przedmiot się znajduje. Warstewka taka tworzy się na stalach zawierających chrom, krzem i glin. Mówimy, że stale te wykazują skłonność do pasywacji. Zależnie od stopnia i charakteru odporności na działania korozyjne rozróżnia się stale nierdzewne i kwasoodporne.

Stale nierdzewne: Są to stale odporne na działanie wód naturalnych, czynników atmosferycznych, pary wodnej, roztworów alkaicznych i rozcieńczonych kwasów organicznych. Natomiast nie są odporne na działanie większości kwasów nieorganicznych i kwaśnych roztworów solnych.
Stale nierdzewne są to stale chromowe – jako minimum zapewniające dostateczną nierdzewność uważa się zawartość 12% Cr, nierdzewność rośnie wraz z zawartością chromu. Nierdzewność zależy również od zawartości węgla – im węgla mniej tym odporność antykorozyjna większa.
Podstawowym warunkiem nierdzewności jest metalicznie czysta, polerowana powierzchnia.

Stale kwasoodporne: Są to stale odporne na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych z wyjątkiem HCl i H2SO4. Są to zazwyczaj stale chromowo-niklowe o jak najmniejszej zawartości węgla. Stale te zawierają 17 - 20% chromu i 8 – 14% niklu.
Mają strukturę austenityczną. Mała zawartość węgla ma na celu uniknięcie wydzielania się na granicach ziaren austenitu węglików chromu, który sprzyja korozji międzykrystalicznej. Dodatek tytanu ma na celu związanie węgla i unikniecie tworzenia się węglików.

Symbole dodatków stopowych:
H – chrom
N – nikiel
G – mangan
M – molibden
F – wanad
W – wolfram
T – tytan
J – aluminium
S – krzem
Cu – miedź
Nb – niob.

TABELA PORÓWNAWCZA GATUNKÓW STALI
Lp. PN1 WNR1 DIN2 AISI3 UNS4 SS5 ANFOR6 Postać Cechy charakterystyczne / typowe zastosowania
1 - 1.4005 X 12CrS 13 416 S 41600 2380 Z 11 CF 13
 
- Stal nierdzewna
2 1H13 1.4006 X 10 Cr 13 410 S 41000 2302 Z 10 C 13 - Stal nierdzewna
3 H17 1.4016 X 6 Cr 17 430 S 43000 2320 Z 8 C 17 - Stal nierdzewna
4 2H13 1.4021 X 20 Cr 13 420 S 42000 2303 Z 20 C 13 - Stal nierdzewna
5 4H13 1.4034 X 46 Cr 13 - - (2304) Z 40 C 14 - Stal nierdzewna
6 2H17N2 1.4057 X 20 CrNi 17 2 431 S 43100 2321 Z 15 CB 16.02 - Stal nierdzewna
7 - 1.4104 X 12 CrMoS 17 430 F S 43020 2383 Z 13 CF 17 - Stal nierdzewna
8 - 1.4112 X 90 CrMoV 18 440 B S 44003 - - - Stal nierdzewna
9 3H17M 1.4122 X 35 CrMo 17 - - - - - Stal nierdzewna
10 0H18N9 1.4301 X 5 cRnI 18 10 304 S 30400 2332 Z 6 CN 18.09 austenityczna Stal kwasoodporna
11 - 1.4305 X 10 CrNiS 18 9 303 S 30300 2346 Z 8 CNF 18.09 - -
12 00H18N10 1.4306 X 2 CrNi 19 11 304L S 30403 2352 Z 2 CN 18.10 austenityczna Stal kwasoodporna
13 - 1.4310 X 12 CrNi 17 7 301 S 30100 2331 Z 12 CN 18.8 - -
14 - 1.4401 X 5 CrNiMo 17 12 2 316 S 31600 2347 Z 7 CND 17.12.02 austenityczna Stal kwasoodporna
15 00H17N14M2 1.4404 X 2 CrniMo 17 13 2 316L S 31603 2348 Z 3 CND 18.12.02 austenityczna Stal kwasoodporna
16 - 1.4435 X 2 CrNiMo 18 14 3 316L S 31603 2353 Z 3 CND 18.14.03 austenityczna Stal kwasoodporna
17 H17N14M2 1.4436 X 5 CrNiMo 17 13 3 316 S 31600 2343 Z 7 CND 18.12.03 austenityczna Stal kwasoodporna
18 - 1.4438 X 2 CrNiMo 18 16 4 317L S 31703 2367 Z 3 CND 19.15.04 - -
19 - 1.4439 X 2 CrNiMoN 17 13 5 317 LNM - - - austenityczna Stal kwasoodporna
20 - 1.4449 X 5 CrNiMo 17 13 317 S 31700 - - - -
21 - 1.44600 X 4 CrNiMoN 27 5 2 329 S 32900 2324 Z 5 CND 27.05.AZ - -
22 - 1.4462 X 2 CrNiMoN 22 5 3 - S 31803 2377 (Z 5 CNDU 21.08 austenityczna Stal kwasoodporna
23 0H22N24M4TCu 1.4539 X1 CrNiMoCuN 25 20 5 - N 08904 2562 Z 1 NCDU 25.20 austenityczna Stal kwasoodporna
24 1H18N9T 1.4541 X 6 CrNiTi 18 10 321 S 32100 2337 Z 6 CNT 18.10 austenityczna Stal kwasoodporna
25 0H18N12Nb 1.4550 X 6 CrNiNb 18 10 347 S 34700 2338 Z 6 CNNb 18.10 - -
26 H17N13M2T 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 316 Ti S 31635 2350 Z 6 CNDT 17.12 austenityczna Stal kwasoodporna
27 - 1.4713 X 10 CrAl 7 - - - Z 8 CA 7 - -
28 H13JS 1.4724 X 10 CrAl 13 - - - (10 C 13) - -
29 H18JS 1.4742 X 10 CrAl 18 - - - Z 10 CAS 18 - -
30 - 1.4749 X 10 CrN 28 446-1 S 44600 2322 - - -
31 H24JS 1.4762 X 10 CrN 24 (446) (S 44600) (2322) Z 10 CAS 24 - -
32 - 1.4821 X 20 CrNiSi 25 4 - - - Z 20 CNS 25.04 - -
33 H20N12S2 1.4828 X 15 CrNiSi 20 12 309 (S 30900) - Z 15 CNS 20.12 - -
34 H25N20S2 1.4841 X 15 XrNiSi 25 20 314 S 31400 - Z 12 CNS 25.20 - -
35 - 1.4845 X 12 CrNi 25 21 310 S S 31008 2361 Z 12 CN 25.20 - -
36 H16N36S2 1.4864 X 12 CrNiSi 36 16 330 N 08330 - Z 12 CNS 35.16 - -
37 - 1.4876 X 10 NiCrAlTi 32 20 B 163 - - Z 8 NC 32.21 - -
38 - 1.4878 X 12 CrNiTi 18 9 321 S 32100 2337 Z 6 CNT 18.12 - -
39 - 2.4068 LC Ni 99 B 160 - - - - -
40 - 2.4360 Ni Cu 30 Fe B 164 - - - - -
41 - 2.4375 Ni Cu 30 Al - - - - - -
42 - 2.4610 Ni Mo 16 Cr 16 Ti - - - - - -
43 - 2.4816 Ni Cr 15 Fe b 166 - - - - -
44 - 2.4856 Ni Cr 21 Mo - - - - - -

 

PN Polska Norma
1WNR Werksoff Nummer
2DIN Deutsche Industrie Norm
3AISI American Iron and Steel Institute
ASTM American Society of Testing and Materials
5UNS Unified Numbering System
5SS Swedish Standard
6ANFOR Association Francaise de Normalisation

 

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00
ul. Metalowców 26
44-109 Gliwice
NIP 631-00-14-241

tel. +48 32 234 59 55


mail: biuro@integra.gliwice.pl
Zadzwoń do nas.
Chętnie doradzimy.
+48 32 234 59 55
Biuro czynne
w godz. od 7:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku

biuro@integra.gliwice.pl
ul. Metalowców 26
44-109 Gliwice
NIP 631-00-14-241
GPS:
E 18° 37' 00" N 50° 20' 52"
Kalkulator doboru łańcucha
 
Kalkulator doboru płozy