Kod strony:
XC181

O PŁOZACH

Ogólne informacje o płozach
- zasady doboru,
- cel stosowania,
- jakość,
- nietypowe zastosowania.

Płozy dystansowe produkowane przez firmę INTEGRA są podzielone na sześć typów obejmujących szeroki zakres rur od DN 25 do DN 3000. Każdy typ obejmuje kilka wysokości, pozwalających na dobre centrowanie rury w przepuście. Dostepnie zakresy wysokości wahają się w granicach do 15 do 160mm.


GDZIE STOSUJEMY?

 • wodociągi,
 • gazociągi,
 • kanalizacja,
 • rurociągi olejowe i gazowe,
 • rurociągi ciepłownicze,
 • rurociągi przemysłowe,


CEL STOSOWANIA PŁÓZ

 • ochrona przed przetarciem rurociągu,
 • ochrona katodowa,
 • zabezpieczenie powłoki malarskiej i izolacyjnej,
 • ułatwiają wsuwanie rury przewodowej do osłonowej.
Przejście pod drogą

ZALETY

 • łatwy i szybki montaż płóz,
 • montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi,
 • niski współczynnik tarcia ułatwia wsuwanie rurociągu do rury sołonowej,
 • dobre wypośrodkowanie rury przewodowej w osłonowej,
 • znakomite własności izolacyjne, a zatem mozliwość stosowania w ochronie katodowej rurociągów,
 • ochrona powłok malarskich i izolacyjnych,
 • odporność na korozję chemiczną,
 • odporność na szoki termiczne,
 • brak elementów metalowych,
 • wysoka odporność mechaniczna,
 • szeroki zakres średnic,
 • możliwośc montażu na wszystkich rurach.

   

DOBÓR

Określenie modelu płozy:

 

Model płozy dobiera się na podstawie:

 • Średnicy zewnętrznej rury przewodowej,
 • Średnicy wewnętrznej rury osłonowej,
 • Długości przepustu,
 • Wymagań dotyczących materiału wykonania płozy.

Określenie ilości elementów nośnych na obwód:

Ilość elementów na obwód dobieramy zgodnie z tabelą wymiarową wybranego typu płozy.


Określenie wysokości płozy:
 

Wysokość płozy określa się korzystając ze wzoru:


 

(D1-D2):2 = wysokość płozy


 

gdzie:
D1 - średnica wewnętrzna rury osłonowej,
D2 - średnica zewnętrzna rury przewodowej,
H  - rzeczywista wysokość płozy [mm],

Rzeczywista wysokość płozy musi być mniejsza niż obliczona (wymiar S > 0)


 

Okreśenie ilości obwodów


Ilość obwodów potrzebnych na dany przepust wyznacza się ze wzoru:
 

L:1,5 +3 = ilość obwodów


gdzie:
L - długość przepustu w metrach,
3 - dodajemy aby na początku i końcu przepustu zamontować po dwa obwody płóz.

Uwagi:
 • Po określeniu ilości obwodów zaleca sie weryfikację obciążenia, w przypadku przekroczenia, należy zwiększyć ilość obwodów na przepust, tak aby statyczne obciążenie jednego obwodu nie przekraczało nośności danej płozy,
 • Zaleca się stosowanie podwójnych obwodów płóz na początku i końcu przepustu,
 • Każdy odcinek rury kielichowej powinien być podparty na co najmniej 2 obwodach,
 • Zaleca się zamknięcie przepustów manszetami typu N lub U.
 • W przypadku długich przepustów L>150 m, dużych ciężkich rur - dobierając płozy należy wykazać się ostrożnością, wziąć pod uwagę specyficzne warunki panujące na miejscu.


W celu potwierdzenia prawidłowego doboru płóz oraz pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

 
JAKOŚĆ


Stanowisko do badania płóz
 
Przesuwanie płozy pod obciążeniem Przejście płozy przez wypływkę

Dla dokładnego sprawdzania jakości naszych płóz zbudowaliśmy specjalistyczne stanowisko umozliwiające wykonanie zarówno badań statycznych jak i dynamicznych.
 • Próba statyczna polega na obciążaniu zestawu płóz siłą skierowaną pionow w dół, symulującą pracę rurociągu napełnionego medium.
  Polega na stopniowym zwiększaniu nacisku, aż do zniszczenia płozy oraz na obciążaniu płóz przez dowolnie długi czas, dla sprawdzenia jak zachowuje się materiał, z którego są wykonane elementy.
   
 • Próba dynamiczna polega na obciążaniu płóz mniejszą siłą pionową oraz przyłożeniu siły na jednym z końców rurociągu, symulującej przesuwanie rury wzdłuż przepustu.
  Rurociąg można przesuwać wielokrotnie symulując przejście przez przepust o długości np. 300 m sprawdzając stopień zużycia płóz w rurach osłonowych o bardzo dużym współczynniku tarcia (np. rury stalowe znacznie skorodowane)
Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00
ul. Metalowców 26
44-109 Gliwice
NIP 631-00-14-241

tel. +48 32 234 59 55


mail: biuro@integra.gliwice.pl
Kod strony: XC181
Zadzwoń do nas.
Chętnie doradzimy.
+48 32 234 59 55
Biuro czynne
w godz. od 7:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku

biuro@integra.gliwice.pl
ul. Metalowców 26
44-109 Gliwice
NIP 631-00-14-241
GPS:
E 18° 37' 00" N 50° 20' 52"
Kalkulator doboru łańcucha
 
Kalkulator doboru płozy