RODO

Szanowni Państwo,
zgodnie z RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „INTEGRA” Krause, Zwierzycki Sp. Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ulicy: Metalowców 26, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000125392 NIP: 631-00-14241 REGON: 271818680
 
Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:
1.         W celu niezbędnym do realizacji zamówień, wykonania umowy, przygotowania i przedstawienia oferty której jest Pan/Pani stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
2.         W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
3.         Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
4.         Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych -  wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.
Planowany okres przechowywania danych osobowych  (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO)
Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora   zostaną one usunięte.
 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 
Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu „INTEGRA” Krause, Zwierzycki Sp. Jawna
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu tj:
-         banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, w razie zaistniałej konieczności firmy windykacyjne,
-         firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne
 
„INTEGRA” Krause, Zwierzycki Sp. Jawna nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Gdy uzna Pan/Pani, iż „INTEGRA” Krause, Zwierzycki Sp. Jawna jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu.
Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00
ul. Metalowców 26
44-109 Gliwice
NIP 631-00-14-241

tel. +48 32 234 59 55


mail: biuro@integra.gliwice.pl
Zadzwoń do nas.
Chętnie doradzimy.
+48 32 234 59 55
Biuro czynne
w godz. od 7:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku

biuro@integra.gliwice.pl
ul. Metalowców 26
44-109 Gliwice
NIP 631-00-14-241
GPS:
E 18° 37' 00" N 50° 20' 52"
Kalkulator doboru łańcucha
 
Kalkulator doboru płozy